Update Vastelaovend 2022

Bèste Drakinne en Drake,
‘t Geit ‘m weer neet waere. Vastelaovend zoeë wie veur det gewènd ware geit ouch in 2022 neet gebeure.

Veur valle inderdaad mit de deur in hoes. Mer d’r is ouch ech gèn gooj maneer óm dit niejs te bringe.

Nao aanleiding van ‘n advies van de Veiligheidsregio en ‘n gesjprek mit de burgemeister is dudelik gewaore det ‘t erg lastig waert óm vastelaovesactiviteite te planne. Naeve ‘t probleem van de maotregele die waarsjienlik den nog gelde, loupe veur ouch taege de probleme aan van ‘t handjhave. Want as veur as ein van de weinige dörpe waal get gaon organisere, den is d’r ‘n groeëte kans det vastelaovesvierders van angere dörpe ouch nao ós Drakedörp kómme. En det is in deze tied natuurlik ouch neet de bedoeling.

Noe haje veur al versjillende scenario’s klaorligke en ouch de nieje Drakeprins is veuraaf ingelich det hae eventueel ‘n jaor mot wachte. Helaas waert dit scenario noe wèrkelikheid. Hiel vervaelend, mer ‘t is neet angers.

‘n Sjtök lastiger is de keuze die se mos make veur de jeugraod. De groep dae kómmend seizoen veurop zooj motte loupe is al ‘n jaor doorgesjaove. Nog ein jaor oetsjtèlle zooj beteikene det de jónges en maedjes den 15/16 jaor zien. En det is ‘ne laeftied wao op ze zelf ouch neet mier sjtaon te springe óm de jeugraod te vorme.

Det beteikent jaomer genóg ouch det d’r noe emes is gevraog as jeugprins of -prinses dae neet op de gebroekelikke maneer oetkump. ‘n Kans die se mer eine kier kries en die waert dich noe óntnaome. Det duit ech pien in ós vastelaoveshert.

‘t Jeugdige duo gaof zelf al aan det ze waal hiel gaer de prinsefoto wille make. En dao gaeve veur natuurlik gaer gehuuër aan. Ouch gaon veur kieke, det wao veur häör ouch maar ‘n podium kènne gaeve, veur det ouch doon! De planne daoveur gaon veur nog oetwèrke, mer veur gaon ós oeterste bès doon binne de meugelikhede.

Wao geur häör al kènt verwachte is in ós vastelaovesgezet ‘De Draaksjtaeker’ die veur net as veurig jaor, same mit de nieje ‘Opsjtaeker’ dae is óntworpe door Luuk Geerlings, tiedes de vastelaovend hoes-aan-hoes gaon verkoupe.

Veur haope mit gans ós hert det d’r dalik, tiedes die daag, toch nog get dinger meugelik zien veur de kasteleins en det ze mit ‘n bietje creativiteit, toch nog ‘n paar goeje vastelaovesdaag höbbe.

Laot ós haope det de duustere wolke sjnel optrèkke. ‘t Is weer jaomer, mer ‘t is neet angers. Idders gezóndjheid is nog altied ‘t belangriekste waat d’r is!

Laote veur dao den ouch mer mit aafsjloete: veur winse uch ‘ne hiele gooje roetsj en alle gezóndjheid veur ‘t nieje jaor!

Names Cv de Drake,
Vors Mark

DeIl dit berich