Historie CV de Drake

CV de Drake is opgerich in 1952 op initiatief van Harmonie St. Gertrudis. In 2017 höbbe veur ós 6×11-jäörig jubileum gevierd! Ónger ós motto ‘veur zin d’r óm uch te ammezere’ höbbe veur ’n fieësweekend georganiseerd veur alle laeftieje. Van de kleinste jeug toet de Beeselse seniore!   

De ieërste Prins waas Jan Geraets. Vanwaege de watersnoeëdramp waas Jan ouch in 1953 prins. Jan Geraets waerde in 1956 geïnstalleerd as Vors Jan en hae haet de Beeselse Vastelaovend geleid toet hae in 1979 zien functie euverdroog aan Piet van Herten. Bie zien aafsjied waerde Jan beneump toet Opperdraak. In 1955 kreeg Beesel ziene ieërste Jeugprins in de persoeën van René Rovers. Begin jaore ‘60 waerde ‘t programma oetgebreid mit vastelaoveszittinge in ‘t veursezoeën, geleid door Pierre Cnoops. In dees jaore höbbe diverse bekènde artieste in Beesel opgetraoje.

In de jaore '70

Begin jaore ‘70 waerde veur ‘t ieërs de Boerebroelof georganiseerd door Jongeren ‘70. ‘t Ieërste boerebroedspaar ware Annie Thijssen en Frits Meerts. De Liedjesaovend waert ouch al vanaaf de jaore ‘70 toet en met 2012 ónaafgebraoke gehaje. De ieërste Beeselse sjlaeger waas Sjterrezaat. Deze sjlaeger waerde regionaal bekènd.

 

De muzikale begeleiding door de Drakekapel is in al die jaore ’n ónmisbaar element in de Beeselse vastelaovend. Veur de zang waerde in de jaore ‘70 gezorg door de Drakezengers. Later waerde dit euvergenaome door de Zanggroep dae nog altied zorg veur de veurtreffelikke oploestering van de mis en de Bóntje Revues. De Jeugcarnaval waerde in 1980 opgerich in samewèrking mit Jong Nederland, Bieslo Jeug, Roka en Jongeren ‘70.

 

Wisselinge van de wach

In 1988 droog Piet van Herten ziene titel as Vors van de Drake euver aan Har Reijnders. Piet bleef waal nog in functie as veurzitter. Wie hae in 2000 ziene hamer euverdroog aan Cor Vulders, waerde hae beneump toet Nestor van de Drake. In 1999 kreeg de vereiniging eine besjermhieër en ein besjermvrouw in de persoeëne van Jan en Gu Theelen.

In 2003 waerde Vors Har opgevolg door Vors Huub Geerlings. Har kreeg veur zien verdeenste veur de vereiniging de titel Groeëtvors van de Drake. Daobie waerde hae ouch nog geïnstalleerd as besjermhieër van de Aad Prinse Kómpenie.

In 2011 droog Cor Vulders tiedes de sjlotvergadering ziene veurzittershamer euver aan Marcel Aspers. Nao ach jaor de functie van Vors van de Drake te höbbe bekleijd, droog Huub Geerlings in detzelfde jaor ziene titel euver aan Frank Hendrix. Vors Frank waas Vors van de Drake in ‘t jaor 2012 en 2013. Daonao höbbe veur ‘n vastelaovesperiode gehad zónger Vors. ‘t Besjtuur wis dit echter prima op te vange door in det jaor tiedes de activiteiten te wèrke mit zogenaamde ‘sjpraeksjtalmeisters’. Dees leje van de Raod van Ellef zorgde d’r veur det al ós activiteiten toch, zo wie det huuërt, netjes geprizzenteerd waerde. ‘t Waerde hiedoor ouch dudelik det d’r binne de Raod potentiële kandidate ware veur de functie van Vors van de Drake.

In mei 2014 waerde d’r gepresenteerd aan de Raod van Ellef: vors Harald Boots. Harald is vief jaor vors gewaes bie de Drake en in ’t naojaor van 2019 droog hae zien sjtekske euver aan Mark Selen.

Corona

Nét nao de vastelaovend van 2020 ging Nederlandj in lockdown door ’t coronavirus. Dit zorgde d’r veur det de vastelaovend in 2021 neet op ’n normale maneer door kós gaon. Tim I (Hendriks) bleef hiedoor ’n jaor langer prins. Via get filmpkes op de website en social media, ‘ne quiz in samewèrking mit De Troubadour en Omroep P&M én de hoes-aan-hoes verkoup van de opsjtaeker mit vastelaovesgezet ‘De Draaksjtaeker’ probeerde de vereiniging toch nog ’t vastelaovesgeveul te bringe aan de miense.