Dankwaord jeugprins Teun I

Idderein bedank veur ’t enorm sjieke sezoeën, ich gaon dit noeëts vergaete! Ich zit noe toch in ‘ne roes. Ich dink d’r iddere kier aan truuk en dink: deze tied waas de sjiekste vastealvoend oeëts.

Zoeväöl leuke momente. Vanaaf de ierste vergadering toet de aafsjloeting waas sjiek: ’t oetkómme, de prinserecepsies, Bacchusrecepsie, Rosenmontag mit Beck & Bauer en Bjorn & Mieke, mer ouch ’t fieësje in de Blokhut waas leuk. Achteraaf bie ós thoes mit de raod waas ouch erg gezellig. De ganse raod deej altied good mit en haaj ’t altied hiel erg leuk same.

Hieveur wil ich idderein bedanke. Mer gelökkig bön ich nag ’t ganse jaor jeugprins! Ich maak noe waal gebroek van ’t moment óm idderein te bedanke. Mit name begeleiding jeugcarnaval, de miense die ós hut en mien kamer zoe sjiek versierd höbbe, de jeugraod, Bea veur die lekker gehakbel, mer ouch natuurlik prins Ruud I en adjudant Niek, de groeëte raod, Bacchus en in ’t biezónjer miene adjudant Mike.

Veur sjloge drie daag nörges op!

Jeugprins Teun I en Adjudant Mike

DeIl dit berich