Vrouwluujkiene

Datum/Tied
maandag 28 februari 2022
12:00 oer

Locatie
De Troubadour


Kómmende (vastelaoves)maondig is d’r weer vrouwluujkiene bie de Troubadour!

Vanaaf 12.00 oer kènt geur weer sjoeëne prieze winne en waert geur verras door ózze ‘special guests’! Behalve ‘ne flinke sjtapel knuip óm oppe kienkaarte te ligke, moog geur ouch uch buurvrouw, vriendinne, (sjoon)moder en oma mitnumme! Kienkaarte kóste € 3,50 per sjtök en drie veur € 9,-.  

DeIl dit berich

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email